Wednesday, 29 August 2012

Mmg cepat Perasan Betol la ....


Isu FB: Tak masuk akal minta Pemuda bertanggung

jawab atas perkara yang tidak dilakukan


Isunya  begitu mudah , pertama  laman  FB itu bukan lidah  rasmi 
Pergerakan  Pemuda  UMNO  Malaysia  (PPUM). Kedua, Perkara 
yang   disuarakan,     baik      posting   yang  di keluarkan  ataupun 
permohonan   maaf   dari  pengendali  laman  tersebut bukan atas 
arahan   Pergerakan   Pemuda   UMNO   Malaysia.   Ketiga,  Oleh 
kerana ia  tidak  dilakukan  oleh  Pemuda  UMNO, maka tidak logik 
untuk meminta Pemuda UMNO bertanggungjawab di atas perkara 
yang  ia  tidak  lakukan  dan  tidak  masuk  akal juga untuk Pemuda 
UMNO meminta maaf bagi sesuatu yang ia tidak lakukan. Flip flop? 
Hmm takkan sampai nak kena lukis gambar rajah baru nak faham? :)

Agaknya pembangkang ni memang cepat perasan kot? Nak tau cerita, 


No comments:

Post a Comment